Клуб по интереси Арт ателие „ Сръчни ръце”

Учител: Елеонора Йорданова

ГЦОУД : IV / 2 “A’’ клас /

Клуб по интереси Арт ателие „ Сръчни ръце”

   Нашият клуб по интереси се сформира в началото на учебната година и ни дава възможност заедно да сътворим разнообразни и интересни предмети, украшения и какво ли още не, докато същевременно научаваме всевъзможни неща за света, който ни заобикаля. Вълшебното приключение, което е нашият клуб се случва всеки петък в последните два учебни часа за Занимания по интереси.

 

"И най- вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най - големите тайни са скрити на най- неочаквани места"

"Чарли и шоколадовата фабрика", Роалд Дал

 

   Клубът по интереси е начин за създаване и поддържане на мотивация, заинтересованост и ангажираност към учебния процес  у учениците от 2 а клас през учебната 2021/ 2022 година.

I. ЦЕЛИ

· Усъвършенстване на уменията за обработване на хартия и картон, природни, текстилни и отпадъчни (подръчни) материали и изработване на различни изделия от тях.

· Усъвършенстване на уменията за прилагане на операциите рязане, биговане, прегъване, връзване, съединяване и оцветяване.

· Формиране на умения за планиране  работата на основата на графична информация – снимки, технически рисунки, скици.

· Формиране на знания и умения за свързване на основни работни инструменти с тяхното предназначение и прилагане на основни правила за безопасност при използването им  за обработка на материали.

 

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

· Предлагат и дискутират идеи и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка.

· Изработват изделия и модели по инструкции, по образец или по собствен замисъл.

· Изработват изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи. 

· Проявяват емоционално отношение към различни видове цветове в творби на изкуството и в ученически произведения чрез описания и изобразителна дейност.

· Подреждат и почистват работното място.