Математика с Енвижън

В проекта “Математика с Енвижън” вземат участие 18 ученици от 3б клас. Вече трета година работим със софтуерната програма Енвижън и учениците работят с голямо желание. Тази програма улеснява нашата работа и ни помага да установим до каква степен са усвоени новите знания. Повишава и качеството на учебния процес. Тази година упражняваме събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване и с преминаване, както и умножение на трицифрено число с едноцифрено. Решаваме и текстови задачи. Най-интересни са уроците състезания. Средата е непринудена, интересна и емоционална. Постигнатите резултати стимулират учениците и те с нетърпение очакват нашите срещи.

                                      Ръководител група- ст. учител Бояна Ганчева