Други служители

Диана Стайкова, главен счетоводител

Даниела Петкова, ЗАС

Янка Колева, касиер

Силвия Стефанова, домакин

Мария Иванова, технически изпълнител