Други служители

Диана Стайкова - Главен счетоводител

Даниела Петкова - Завеждащ, административна служба

Ангелина Добрева - Касиер

Силвия Стефанова - Домакин

Неделина Кожухарова - технически секретарт

Даниела Русева - Фелдшер

Гергана Никова - Медицинска сестра

Калина Бърдарова-Костадинова - Помощник на учителя