ТВОЯТ ЧАС 2016/2017 учебна година

Групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците

 • ГПОТ по БЕЛ - 2 клас
 • ГПОТ по БЕЛ - 3 клас
 • ГПОТ по БЕЛ - 4 клас
 • ГПОТ по Математика - 3 клас
 • ГПОТ по Математика - 4 клас
 • ГПОТ по БЕЛ - 6 клас
 • ГПОТ по Математика - 6 клас
 • ГПОТ по Английски език- 6 клас

Групи за извънкласни дейности по интереси

 • Клуб за цифрова обработка на изображения
 • Волейбол
 • Група за народни танци 1
 • Група за народни танци 2
 • Забавни танци „Бамби“
 • Абак
 • Клуб "Дебати"
 • Приложно изкуство „Сръчко“
 • Млади възрожденци
 • Опознай природните красоти и традиции на България и родния край
 • Палитра
 • Мажоретен състав „Дора Дякова“
 • Обичам живота, спазвам правилата за движение
 • Театрално ателие „Мигчета“
 • Тенис на маса
 • Фолклорна палитра
 • Футбол
 • Храня се здравословно, за да живея дълго и пълноценно