Учители - начален етап

не

Елена Попова, учител - I а клас

Севдалина Борносузова, учител - I б клас

Маруся Стоянова, учител - I в клас

Антоанета Цопалова, учител - II а клас

Бояна Ганчева, учител - II б клас

Станиела Хаджиева, учител - II в клас

Вертер Тошев, учител - III a клас

Даниела Гунчева-Динева, учител - III б клас

Недялка Игнатова, учител - III в клас

Светла Илчева, учител - IV а клас

Кирил Киров, учител - IV б клас

Радмила Митева, учител - IV в клас

Даниела Камбурова, Английски език

Златина Атанасова, Физическо възпитание и спорт

Мария Колева, учител ГЦОУД - Начален етап

Елеонора Йорданова, учител ГЦОУД - Начален етап

Стефан Коев, учител ГЦОУД - Начален етап

Мая Христова, учител ГЦОУД - Начален етап

Веселина Господинова, учител ГЦОУД - Начален етап

Ренета Петрова, учител ГЦОУД - Начален етап

Евгения Цончева, учител ГЦОУД - Начален етап

Мариета Славова, учител ГЦОУД - Начален етап

Михаела Михайлова, учител ГЦОУД - Начален етап

Михаела Герджикова, учител ГЦОУД - Начален етап