Учители - начален етап

не

Севдалина Борносузова - Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Мария Колева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Даниела Гунчева-Динева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Недялка Игнатова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   

Радмила Митева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Светла Илчева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Маруся Стоянова -- Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Елена Попова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Антоанета Цопалова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Бояна Ганчева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Станиела Хаджиева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Даниела Камбурова - Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Веселина Господинова - Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Елеонора Йорданова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД 

Стефан Коев - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Мая Христова -  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД 

Стела Георгиева - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД  

Ренета Димитрова- Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД 

Ивелина Стефанова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД  

Павлина Черкезова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Евгения Цончева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Красимира Кюркчиева - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Мариета Славова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Валентина Йорданова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Диляна Тончева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД

Михаела Иванова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Теодора Иванова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД   

Даниела Динева- Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД  

Катрин Георгиева - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), ГЦОУД