I клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

В изпълнение на заповед № РД-06-463 от 08.02.2023 г. на директора на училището г-жа Бойка Няголова Ви уведомяваме, че всички деца, чиито родители са подали заявление за участие в I етап на класиране, са класирани. /прилагаме списък с входящите номера на заявленията/

Записването на бъдещите първокласници започва на 05.06.2023 г. /понеделник/ и ще продължи до 12.06.2023 г. /понеделник/ включително в централна сграда, класна стая № 1.

Работно време на комисията: