Заместник-директор по учебната дейност

E

Елена Иванова Георгиева 

 

Образование:

1995 г. – 2000 г. , ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив, Магистър по специалност Математика и информатика, професионална квалификация Учител по математика и информатика

 

Квалификация:

2017 г. - ПЕТА професионално-квалификационна степен, Тракийски университет - Стара Загора

2007 г. - Професионална квалификация по Английски език за начинаещи ниво ELEMENTARY, Тракийски университет - Стара Загора

 

Професионално развитие:

2000 г. – 2023 г., старши учител по Информационни технологии в СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора

2023 г. – до момента - Заместник-директор по учебната дейност в СУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора