Заместник-директор по учебната дейност

Милена Милкова

Милена Господинова Милкова

Портфолио

Образование:
2012-2014 – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – магистърска програма „Управление на образованието“
1990 – 1995 - ТУ – София, филиал гр. Пловдив – „Електронна техника и микроелектроника“
1981 - 1990 - ЕСПУ “Христо Ботев” - гр. Нова Загора – „Продавач-консултант“
Квалификация:
1995 г. – Инженер по електроника и автоматика
1999 г. – Допълнителна квалификация „Учител по информатика и ИТ“ в СУ „Св. Климент Охридски“
2008 - 2009 – Чуждоезикова специализация „Английски език“ в ДИПКУ - гр. Стара Загора
2012 г. – Присъдена II ПКС от ДИПКУ - гр. Стара Загора
2014 г. – Магистър по „Управление на образованието“
Професионално развитие:
2012 г. - до момента - Заместник-директор по учебната работа в СУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора
1999 г. - 2012 г. - Учител по информатика и ИТ в СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора
1997 г. - 1999 г. - Ръководител електронно-изчислителен кабинет в СОУ “Христо Ботев” – гр. Нова Загора
1995 г. - 1997 г. – Педагогически съветник в СОУ „Христо Ботев“ - гр. Нова Загора
Награди:
Няма