Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи 2023/2024 г.