Из летописна книга ...

Летописната книга е част от историята на училището, на образованието, на бита и душевността на хората в новозагорския край. Страниците й изобилстват с факти, разказващи за други времена и събития, но част от нашата 156-годишна училищна история.

 

1920/1921
Месец февруари: Направи се родителска среща за обмяна на мисли по поведението и успеха на учениците в гимназиалните класове.
1933/1934

От 1 юли до 4 юли се произведоха приемните изпити за учениците, завършващи ІІІ пр. клас.`От 03 до 07 юли се завърши записването на учениците, които минават в ІV, V, VІ и VІІ клас.
На 8, 9 и 10 септември се произведоха предварителни изпити.
На 5 септември се отслужи водосвет и учениците се разпределиха по паралелки. На 27 октомври нямаше учебни занятия поради местния празник на храма „Св. Параскева”. На 28 октомври нямаше учебни занятия поради панаира.
На 6 и 7 ноември нямаше учебни занятия – гроздоберна ваканция.
22. ноември – повикаха се всички родители и настойници на учениците, показали слаб успех през срока.
24 февруари – нямаше учебни занятия – учениците вземаха св. Причастие
1 май- Празник на цветята – излет до с. Караново.

 
1944/1945г.
15.ІХ.1944г. С окръжно № 380 от 14.ІХ.1944г. Министерството на народното просвещение нареди учебните занятия във всички видове и степени училища да започнат на 1.10.т.г. До това време да се направи необходимата подготовка за една нормална работа в училищата.

26.ІХ. От Министерството на народното просвещение се съобщи по радиото – учебните занятия във всички видове и степени училища да започнат на 9.10.т.г. с подходяща за духа на времето реч, произнесена от учител.

9.Х. Откриването на учебната 1944/1945г. С реч, произнесена от учителката по български език Пенка Божилова. На откриването присъстваха представители на комитета на Отечествения фронт, представители на партийната и културно-просветната организация в гр. Нова Загора, родители и настойници на учениците.
9.Х. Понеже гимназиалното здание е заето от части на Червената армия, учебните занятия са отклонени и учениците разпуснати до освобождаване на зданието.

1948г.
24.V. На 24 май след молебена, който се отслужи на паметника „Д. Петков”. По случай празника на просветата се състоя скромно тържество в театралния салон на театъра и бяха раздадени свидетелствата за зрелост.