Къде сме ние

 

 

Община Нова Загора е част от Сливенска област. Тя е разположена в югозападната част на областта. Площта й е 876,9 кв.км. На север обхваща южните склонове на Межденик, части от долината на р. Тунджа и от Средногорието, на югоизток – северните склонове на Светиилийските възвишения, а централната й част е заета от равното  новозагорско поле.

Община Нова Загора със своя природен потенциал, параметри на социално-икономическо развитие и демографски характеристики се характеризира като сравнително добре развита и се нарежда на второ място в областта след община Сливен.

Населението на община Нова Загора е 45343 души, от които градско население 26351 души или 58,11 % и 18992 души или 41,89% селско население. Гъстотата на населението е 51 д./кв. км, по-ниска от средната за страната и областта. Общината е съставена от 1 град и 33 села.