История

Историята на СУ “Христо Ботев” – гр. Нова Загора датира от 1859 г. То е наследник на първото в Новозагорска околия класно училище и на Новозагорската гимназия. Неговите първи учители, сред които са Атанас Богданов, Диньо Сивков, Атанас Драгиев, са активни деятели в борбата за църковна и национална независимост, радетели на образователното, музейното и читалищното дело в района.

Сградата на СУ “Христо Ботев” е построена през 1923 г. по проект на архитект Йордан Капитанов, а в 1926 г. към нея е свързана актова зала, на чиято сцена е играл Кръстю Сарафов. Като характерен акцент в центъра на Нова Загора тя е обявена за паметник на културата.

Многобройни са възпитаниците на училището от различни поколения, реализирали се като учени, лекари, архитекти, юристи специалисти… Сред тях са световно известният физик проф. Минко Балкански, арх. Н. Николов. Голям брой от художествената и техническата интелигенция на града тръгва оттук. В СУ “Христо Ботев” се обучават ученици от I до XII клас. Днес това авторитетно учебно заведение има 905 ученици, за чието образование и възпитание се грижат 70 учители, 37 от които са завършили средното си образование в СУ “Христо Ботев” – гр. Нова Загора.