План на УС

Средно училище „ Христо Ботев”  гр. Нова Загора

План за работа  на Ученическия съвет
през учебната 2017 - 2018 година

 

Месец Септември
 • Събрание за УС – отчет за дейността на УС за 2016/2017

        •    Приветстване на новите членове, запознаване с плана за годината.     
        •    Отчет за дейността на УС за учебната 2016-2017г.

Месец Октомври
 • 05.10.(четвъртък) – Ден на учителя.
Месец Ноември
 • 01.11.(сряда) – Ден на народните будители :

          •    Викторина.
          •    Презентация на телевизора.
          •    Табла по коридорите.

 • 16.11.(четвъртък) –  Международен ден на толерантността:

         •    Изготвяне на презентации.
         •    Табла из коридорите.
         •    Раздаване на флаери.

 • 21.11.(вторник) – Ден на християнското семейство 

        •    Поздрав с приказка в четвърти клас.

 • 23.11.(четвъртък) – 24.11. (петък) – Благотворителен концерт за Цвети.
Месец Декември

       •    01.12.(вторник) – анти-СПИН кампания :
       •    Поставени табла и плакати из коридорите.
       •    Раздаване на лентички на всички класове.
       •    Раздаване на флаери и презервативи. ( Съвместно БМЧКА)
       •    Изготвяне на презентация.

 • Коледна седмица 

       •    Поставяне на коледна украса.
       •    Създаване на коледен кът.
       •    Благотворителен коледен базар.
       •   Коледен благотворителен концерт „Деца помагат на деца” (20.12. – 22.12.) -
       •    Даряване на събраните парични средства на учениците в тежко социално положение.

 Месец Януари
 • Събрание на УС – отчет за дейността през първия учебен срок
 • Кампания „Отвори очи“-  предпазване на младите хора от нелегален трафик
Месец Февруари
 • 14.02.(сряда) – Трифон Зарезан и Свети Валентин –

       •    Базар на валентинки и трифонки.
       •    Кът на Свети Валентин. Стена за снимки с декор.
       •    Изготвяне и продаване на сладки. ( Съвместно с ТСС.)
       •    Кутия за любовни послания.
       •    Конкурс „ Двойка на годината”

 • 19.02.(понеделник) – Обесването на Васил Левски
 • 21.02.(сряда) – Международен ден на майчиния език
 •  „Ден на розовата фланелка“- инициатива против тормоза в училище
Месец Март
 • 01.03.(четвъртък) –  Първи Март
 • 03.03.(събота) – Ден на Освобождението на България
 • 08.03.(четвъртък) -  Световен ден на жената
 • 22.03.(четвъртък) – Международен ден на водата
   
Месец Април
 • 01.04.(неделя) – Ден на хумора
Месец май
 • 09.05.(сряда) – Ден на Европа

 Месец Юни
 • 01.06.(петък) – Ден на детето
 • 02.06.(събота) – Честване на деня на Ботев- караул, кът на Ботев
 • 05.06. (вторник) – Ден на природата 

Председател на УС:……………………………….
                                         (Вилина Кирилова)
Педагогически съветник:………………………...
                                          (Севда Желязкова)